Uw vervoer,

Carecab

Onze zorg

Zorginstellingen combineren en verzorgen efficiënter hun (eigen) vervoer (insourcen) met behulp van de vervoerregisseur Carecab (outsourcen regie). Eigen medewerkers, vrijwilligers en/of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot chauffeur. Carecab biedt daarnaast auto’s/busjes aan, zodat dure taxicontracten niet meer nodig zijn.

Voor uw instelling betekent dit:

• Betaalbaar en efficiënter vervoer tussen en naar vestigingen.

• Werkzekerheid voor uw medewerkers door jobassembling (voorkomen frictiekosten).

• Duurzaam inzetbare medewerkers doordat zij worden opgeleid tot gecertificeerd chauffeur.

• Invulling geven aan verplichtingen Participatiewet en bieden Social Return.

• Voorkomen van aanbestedingsprocedures taxivervoer en contractbeheer.

• Meer cliënten werven doordat vervoer minder kost.

• Bijdragen aan innovatie op de arbeidsmarkt.

• Samen met collega-instellingen vervoer vormgeven. Samenwerken is het nieuwe concurreren!

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voordelen

Betaalbaar vervoer

Werkzekerheid

Duurzame inzetbaarheid

Organisatie

Pilot

Carecab is gestart met een pilot. Samen met deelnemende instellingen wordt maatwerk geboden om het Carecab-concept aan te sluiten bij de wensen en uitgangssituatie (vervoerskosten, taxicontract, vervoermiddelen, personeelsbestand, e.d.).

 

Met elke geïnteresseerde instelling worden de volgende stappen doorlopen:

1. Startgesprek Carecab – Instelling (vaak personeels- en/of facilitair manager) m.b.t. bepalen uitgangssituatie, doelstellingen (on)mogelijkheden opleiding / efficiënter vervoer, planning

2. Invullen vragenlijst

3. Aanbieding Carecab (tijdens pilotperiode met subsidie Provincie Gelderland)

4. Keuze al dan niet deelnemen. Bij deelname; ondertekenen overeenkomst

5. Voordragen kandidaten opleiding

6. Uitvoeren opleiding en aanvragen taxipas

7. Vervoerregie / planning Carecab eventueel gecombineerd met vervoersmiddelen (eigen, lease / koop auto’s-Busjes)

8. Evaluatie

9. Vervolgstappen

Biedt Carecab ook voordelen voor uw organisatie? Neem dan deel aan de pilot!

 

 

Contact


Carecab is powered by WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en de Provincie Gelderland. Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden en voordelen van Carecab voor uw organisatie.

CareCab
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
Tel: 026-3898983 (Rob Ogink of Pascalle Neijenhuis)

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.